Badanie 艣ciek贸w

艢cieki odprowadzane do 艣rodowiska lub urz膮dze艅 kanalizacyjnych musz膮 spe艂nia膰 warunki obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawnych. Nasze akredytowane laboratorium wykonuje:

 • badania 艣ciek贸w bytowych i komunalnych pod k膮tem zanieczyszcze艅 okre艣lonych w decyzjach 艣rodowiskowych oraz kryteri贸w, jakie nale偶y spe艂ni膰 przy wprowadzaniu 艣ciek贸w do 艣rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1311),
 • badania 艣ciek贸w przemys艂owych pod k膮tem zanieczyszcze艅 okre艣lonych w Rozporz膮dzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrze艣nia 2016r. w sprawie sposobu realizacji obowi膮zk贸w dostawc贸w 艣ciek贸w przemys艂owych oraz warunk贸w wprowadzania 艣ciek贸w do urz膮dze艅 kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757)
 • badania 艣ciek贸w pod k膮tem wykonania operatu wodnoprawnego na podstawie  Rozporz膮dzenia Ministra 艢rodowiska z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczeg贸lnie szkodliwych dla 艣rodowiska wodnego, kt贸rych wprowadzanie w 艣ciekach przemys艂owych do urz膮dze艅 kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220)
 • badania w贸d deszczowych, opadowych.

Przeprowadzamy badania 艣ciek贸w przemys艂owych, bytowych, komunalnych, opadowych w zakresie m.in:

 • pH,
 • zawarto艣ci azotu i fosforu og贸lnego,
 • chemicznego i biologicznego zapotrzebowanie tlenu
 • metali ci臋偶kich (min. kadmu, chromu og贸lny, cynku, rt臋ci, miedzi, niklu, o艂owiu, arsenu, selenu),
 • anion贸w: chlork贸w, fluork贸w, siarczan贸w
 • wielopier艣cieniowych w臋glowodor贸w aromatycznych (WWA),
 • azotu amonowego, azotynowego, azotanowego,
 • substancji rozpuszczonych, zawiesiny og贸lnej,
 • ekstraktu eterowego i indeksu oleju mineralnego (w臋glowodory C10-C40).

Posiadamy w艂asny sprz臋t do pobierania 艣ciek贸w, w tym autosamplery do pobierania pr贸bek 艣redniodobowych. Pr贸bki pobieramy wed艂ug akredytowanej normy PN-ISO 5667-10.

Wsp贸艂pracujemy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie gospodarki wodno-艣ciekowej, tworzeniu dokumentacji i operat贸w wodnoprawnych.