Kontakt

Krajowe Laboratorium Pasz
Pracowania w Szczecinie

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Dział Analityki Laboratoryjnej

ul. Żubrów 1
71-617 Szczecin
tel. 91 422 38 50
info.szczecin@iz.edu.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Kierownik laboratorium

mgr inż. Kamila Szuter
tel. 513 814 194
kamila.szuter@iz.edu.pl

Kontakt z próbobiorcą

tel. 501 352 656