Oznaczanie GMO

Oznaczanie GMO

W dzisiejszych czasach wiele krajów stawia mocny nacisk na produkcje wyrobów żywieniowych i pasz dla zwierząt pozbawionych GMO. Wymagania stawiane rolnikom oraz producentom pasz prowadzą do konieczności potwierdzania autentyczności produktów oraz deklaracji na temat jego obecności lub nieobecności. 

Instytut Zootechniki PIB Dział Analityki Laboratoryjnej KLP Pracownia w Szczecinie, jako laboratorium akredytowane i laboratorium referencyjne, oferuje szeroki zakres badań obejmujący wykrywanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów w paszy, w tym:

  • badania jakościowe genetycznie zmodyfikowanych organizmów,
  • badania ilościowe genetycznie zmodyfikowanych organizmów,
  • badania jakościowe identyfikacji komponentów zwierzęcych.

Jako laboratorium referencyjne przeprowadzamy oznaczanie GMO w paszach zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami oraz procedurami badawczymi, co zapewnia najwyższą jakość oferowanych analiz.

Instytut Zootechniki w Szczecinie oferuje badanie przeprowadzane metodą PCR wraz z użyciem jej modyfikacji – real-time PCR. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzania genetycznych analiz molekularnych. Cechuje nas wysoki standard prowadzenia badań, nowoczesna aparatura i wyspecjalizowany personel.

Badanie karmy dla zwierząt

Badanie karmy dla zwierząt

Prawidłowo zbilansowany pokarm ma ogromne znaczenie dla zdrowia i rozwoju zwierząt. Wśród dostępnych na rynku karm producenci oferują zróżnicowane produkty, które wpisują się w zapotrzebowania i wymagania stawiane produktom żywieniowym. Badania karm dla psów i innych zwierząt pozwalają na określenie składu oraz parametrów biochemicznych, dostarczając informacji, które są niezbędne do ich dystrybucji oraz zapewnieniu klienta o autentyczności oferowanych wyrobów.

Instytut Zootechniki PIB KLP Pracownia w Szczecinie, jako akredytowane laboratorium, oferuje szeroki zakres badań obejmujący:

  • analizę podstawowych składników pokarmowych (min. wilgotność, popiół surowy, tłuszcz surowy, włókno surowe, białko ogólne, skrobia, cukier)
  • składników mineralnych (chlorki, fosfor, wapń, magnez, sód, potas, żelazo, mangan, cynk, miedź),
  • składników niepożądanych (kadm, ołów, rtęć),
  • obecność zanieczyszczeń botanicznych i szkodników żywych.

Badania karm dla psów oraz innych zwierząt są przeprowadzane przez nasze akredytowane laboratorium zgodnie z rozporządzeniami oraz procedurami badawczymi, co zapewnia najwyższą jakość oferowanych analiz.

Badanie pasz

Badanie pasz

Jednym z najważniejszych czynników pozagenetycznych wpływających na wyniki hodowlane uzyskiwane przez zwierzęta gospodarskie jest ich żywienie. Prawidłowo dobrana i zbilansowana pasza zapewnia otrzymywanie pożądanych wartości jednocześnie przekładając się na ekonomię prowadzenia gospodarstwa. Badanie pasz i produktów rolnych jest istotnym elementem pozwalającym na określenie składu oraz parametrów biochemicznych, co pozwala hodowcy zapewnić najwyższą jakość hodowli.

Analiza pasz i produktów rolnych w naszym laboratorium obejmuje badania:

  • podstawowych składników pokarmowych (min. wilgotność, popiół surowy, tłuszcz surowy, włókno surowe, białko ogólne, skrobia, cukier)
  • składników mineralnych (chlorki, fosfor, wapń, magnez, sód, potas, żelazo, mangan, cynk, miedź),
  • składników niepożądanych (kadm, ołów, rtęć).

Instytut Zootechniki PIB Dział Analityki Laboratoryjnej KLP Pracownia w Szczecinie jako laboratorium referencyjne, oferuje swoim klientom badanie zanieczyszczeń botanicznych oraz obecność szkodników żywych w ramach referencyjności.

Badanie pasz jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, co zapewnia najwyższą jakość oferowanych analiz. Ponadto Instytut Zootechniki w Szczecinie oferuje badanie przeprowadzane metodą NIRS, dzięki któremu podstawowy skład biochemiczny paszy uzyskuje się już w godzinę!